BioDiCon

 

Biological Diversity and Conservation

Anasayfa/Home
İletişim/Contact
Yazarlara/For Authors
Yayın Kurulu/Editorial Board
Hakemler/Reviewers
Gelen Makaleler/Processed Article
Yayınlanan Makaleler/Printed Articles
Örnek Makale/Example Article
Abonelik/Subscription
Sponsporlar/Sponsors
Duyurular/Announcements
Teşekkürler/Thanks

 
Duyurular/Announcements
03.09.2017
"Biological Diversity and Conservation" (ONUNCU YIL/TENTH YEAR)
"Biological Diversity and Conservation" (ONUNCU YIL/TENTH YEAR)
**************************************************************************************
12.10.2016
Kaynak gösteriminde APA sistemine geçilmiştir. Yazarlara putonu altında gerekli açıklama ve kaynak yazımına ilişkin bilgiler Sıra 12 de verilmiştir. Ayrıca bu sayfanın sonunda" References-Kaynak gösterimi" dosyasında örnekler verilmiştir.
References representation system was adopted in the APA. Information on the required information and references under the spelling Row 12 is given to the authors. Also at the end of this page "References-Kaynak gösterimi" file are examples.
**************************************************************************************
24.07.2016
Telif Hakkı Devir Formu''nu "Yazarlara" putonu altından bulabilirsiniz.
The Copyright Agreement Form can be found under "Yazarlara/For Authors".
**************************************************************************************
16.01.2016
Dergimizde hakemlik yapan değerli hakemlerimiz; dergiye göndermiş olduğunuz hakem raporları “ULAKBİM-TÜBİTAK” a da gönderildiğinden, “Hakem Değerlendirme Formu”nu lütfen eksiksiz doldurunuz.
"Reviewer Evaluation Form" must be A fully complete, please.
**************************************************************************************
"Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma" dergisi “Türkiye Atıf Dizini” dergiler kapsamındadır.
"Biodiversity and Conservation" journal "Turkey Citation Index" are within the scope.
**************************************************************************************
Türkiye''den yapılan yeni tür kayıtlarına Latince isim tanımlamaları ile birlikte, türlerin Türkçe isimlerininde tanımlanmış olması tavsiye edilir.
Together with descriptions of new species Latin name registration from Turkey, it is advisable to have the kind of name is defined in Turkish.
**************************************************************************************
Derginin basılı halinin gönderildiği uluslararası indeks merkezleri / The journal''s printed version was sent to centers of international indexes
Herbarium, Library, Art and Archives Royal Botanic Gardens Kew (UK) Index Copernicus International Plc. (PL) Thomson Reuters (US) Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (Ulakbim/Tübitak) (TR)
**************************************************************************************
 
 
 
 
Copyright © 2011